Slipning / Vässning

Slipsten av kiselkarbid (85602)

silicon-carbide-grinding-stone-127mm-1061-hires-png-rgb-oneux-28133_w_737_h_737
Smal, liten slipsten. För slipning av icke-järnhaltiga material som sten
Scroll to Top